Nhập từ khóa Thể loại
Tiêu đề Thể loại Số hiệu văn bản Ngày ban hành File
V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2015 Thông báo 82/TB-KDN 24/04/2015
Kết luận của Giám đốc Công ty tại buổi họp giao ban Công ty ngày 13/4/2015 Thông báo 81/TB-KDN 14/04/2015
Báo cáo sản lượng Tháng 3 năm 2015 Báo cáo BCSL_T3 10/04/2015
V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Quyết định 13/QĐ-KDN 09/04/2015
V/v thay đổi thời gian làm việc Thông báo 59/TB-KDN 31/03/2015
V/v vận động quyên góp Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam TT Huế Công văn 52/KDN-KHTH 26/03/2015
Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty cho PGĐ Võ Quang Hưng (03/03 - 08/03) Công văn 35/GUQ-KDN, 36/GUQ-KDN 03/03/2015
V/v Thay đổi thời gian làm việc Thông báo 34/TB-KDn 02/03/2015
V/v nghỉ Tết Nguyên đán và gặp mặt đầu năm 2015 Thông báo 27/TB-KDN 11/02/2015
V/v Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi Thông báo LTT 11/02/2015
Giấy mời tham dự Lễ cúng Giao thừa Công văn 30/GM-KDN 11/02/2015
V/v miễn nhiệm cán bộ quản lý (Ông Nguyễn Hoài Minh) Quyết định 01/QĐ-HĐQTKDN 07/02/2015
V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý (Ông Lê Văn Phương) Quyết định 02/QĐ-HĐQTKDN 07/02/2015
V/v nghỉ Tết dương lịch năm 2015 Thông báo 419/TB-KDN 24/12/2014
Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Nguyễn Quang Lực Quyết định 13/QĐ-KDNHĐQT 11/12/2014
Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Võ Quang Hưng Quyết định 12/QĐ-HĐQTKDN 10/12/2014
Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách - Hồ Văn Minh Quyết định 11/QĐ-HĐQTKDn 10/12/2014
Báo cáo sản lượng tháng 10 năm 2014 Báo cáo BCSL T 10 12/11/2014
Thay đổi thời gian làm việc Thông báo 337/TB-KDN 27/10/2014
Báo cáo sản lượng tháng 9 năm 2014 Báo cáo BCSL T9 17/10/2014
Thay đổi thời gian làm việc Thông báo 320/TB-KDN 09/10/2014
Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty cho PGĐ Võ Quang Hưng (ngày 09 - 10/10/2014) Công văn 322/GUQ-KDN 09/10/2014
Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty cho PGĐ Võ Quang Hưng (ngày 22/9/2014) Công văn 285/GUQ-KDN 22/09/2014
Báo cáo sản lượng tháng 8 năm 2014 Báo cáo BCSL_8-2014 22/09/2014
V/v nghỉ lễ Quốc khánh năm 2014 Thông báo 260/TB-KDN 26/08/2014
Báo cáo sản lượng tháng 7 năm 2014 Báo cáo BCSL 7/2014 15/08/2014
Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty cho PGĐ Võ Quang Hưng (Từ 31/7 - 03/8) Công văn 233/GUQQ-KDN 31/07/2014
Báo cáo sản lượng tháng 6 năm 2014 Báo cáo BCSL T6 15/07/2014
V/v Ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2014 Công văn 205/KDN-KHTH 04/07/2014
Giấy mời họp giao ban toàn Công ty ngày 26/6 Công văn 191/GM 24/06/2014
Mất điện tại tòa nhà 25 Nguyễn Văn Cừ, TP Huế Thông báo 190/KDN-KHTH 24/06/2014
Sáp nhập Phòng Hành chính Nhân sự vào Phòng Kế hoạch Tổng hợp Quyết định 113/QĐ-KDN 23/06/2014
Tái bổ nhiệm cán bộ quản lý Văn phòng Quyết định QĐ-VP 23/06/2014
Tái bổ nhiệm cán bộ quản lý Xí nghiệp 1 Quyết định XN1 23/06/2014
Tái bổ nhiệm cán bộ quản lý Xí nghiệp 2 Quyết định XN2 23/06/2014

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu