Thi công xây dựng Công trình Nhà máy Sợi Phú Cường - Đồng Nai
Thi công xây dựng Công trình Nhà máy Sợi Phú Cường - Đồng Nai

Ngày 14 tháng 03 năm 2015, tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký kết Hợp đồng thi công xây dựng Công trình số 207/HĐ-TĐDMVN, về việc xây dựng Nhà xưởng chính và các công trình phụ trợ Nhà máy Sợi Phú Cường tại Cụm Công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.


Xem tiếp

Thi công Tổ hợp nhà Hành chính thuộc Dự án Nhà máy Xi Măng Đồng Lâm
Thi công Tổ hợp nhà Hành chính thuộc Dự án Nhà máy Xi Măng Đồng Lâm

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 79/2014/HĐXL/ĐLSG/HOTRADICO với Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm, về việc thi công Tổ hợp nhà Hành chính thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm.


Xem tiếp

Thi công Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà
Thi công Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà

Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế đã ký hợp đồng thi công xây dựng số 12/HĐKT - 2014 với Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế & Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế về việc thi công chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà.


Xem tiếp

Quyết định phê duyệt KQĐT Gói thầu số 13 thuộc Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà
Quyết định phê duyệt KQĐT Gói thầu số 13 thuộc Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà

Ngày 04 tháng 9 năm 2014, UBND Thành phố Huế đã có Quyết định số 78/QĐ-ĐT&XD về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu : số 13 : Toàn bộ phần xây dựng phục hồi đoạn kè đá dài 646m đã sụp đổ hoàn toàn thuộc Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà


Xem tiếp

Thi công Xây dựng các Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy may Phú Đa
Thi công Xây dựng các Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy may Phú Đa

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng Thi công Xây dựng Công trình - Các Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy may Phú Đa với Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú.


Xem tiếp

Thi công Công trình Cải tạo sông, hói - H/LCB/1
Thi công Công trình Cải tạo sông, hói - H/LCB/1

Ngày 04 tháng 01 năm 2014 Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế đã ký Thỏa thuận Hợp đồng số H/LCB/1- Công trình Cải tạo sông, hói với Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế (HOTRADICO).


Xem tiếp

Xây dựng Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại TX Hương Trà
Xây dựng Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại TX Hương Trà

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 23/2013/HĐXD Thi công xây dựng Công trình với Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm HERA. Hai bên thống nhất thi công xây dựng Gói thầu Hạng mục phần Thô công trình Nhà điều hành, thuộc dự án : Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GPM-WHO tại Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.


Xem tiếp

Xây dựng Nhà máy sản xuất Frit - KCN La Sơn Thừa Thiên Huế
Xây dựng Nhà máy sản xuất Frit - KCN La Sơn Thừa Thiên Huế

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng thi công xây lắp công trình số 01/2013/HĐXL với Công ty TNHH VITTO về việc thi công xây lắp : Công trình : Nhà mát sản xuất Frit - Khu công nghiệp La Sơn Thừa Thiên Huế Hạng mục : Xây dựng xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ khu công nghiệp La Sơn.


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu