KQ đấu thầu toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài
KQ đấu thầu toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Quyết định số 707/QĐ-BQL của Giám đốc Ban quản lý Phát triển Khu đô thị mới V/v phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng) thuộc dự án đường Trường Chinh nối dài (Đoạn Km1 + 679,48 - Km 2 + 695,66).


Xem tiếp

Kết quả đầu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đồng Đa và Điện Biên Phủ
Kết quả đầu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đồng Đa và Điện Biên Phủ

Ngày 03 tháng 7 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Công văn số 183/DACTMTN-CV của Ban QLDA Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế. Thông báo về kết quả đấu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đống Đa và Điện Biên Phủ.


Xem tiếp

Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2
Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2

Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công Gói thầu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 đã được chấp nhận.


Xem tiếp

Thi công hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2
Thi công hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2

Ngày 12 tháng 9 năm 2011, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã trúng thầu thi công gói thầu xây lắp số 8 thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2
- Giá trị trúng thầu: 16.322.968.000đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 440 ngày
- Chủ đầu tư: Ban quản lý phát triển đô thị mới


Xem tiếp

Nhà máy men Frit tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế
Nhà máy men Frit tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế

Nhà máy men Frit tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế

Thời gian: 2000


Xem tiếp

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu QH hai bên Tùng Thiện Vương giai đoạn 2
Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu QH hai bên Tùng Thiện Vương giai đoạn 2

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu QH hai bên Tùng Thiện Vương giai đoạn 2

Thời gian: 2005-2008


Xem tiếp

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Hiệp phục vụ giải tỏa chỉnh trang bờ sông Hương
Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Hiệp phục vụ giải tỏa chỉnh trang bờ sông Hương

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Hiệp phục vụ giải tỏa chỉnh trang bờ sông Hương

Thời gian: 2008-2009


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu