Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ
Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

Gói thầu số 2: San nền và cắm mốc phân lô.

Gói thầu số 3: Đường giao thông và hệ thống thoát nước

 


Xem tiếp

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Kiểm Huệ thành phố Huế
Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Kiểm Huệ thành phố Huế

Đường - Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Kiểm Huệ thành phố Huế

 


Xem tiếp

Trạm bơm, kênh mương dẫn nước tưới hợp tác xã Tây An - Hương Sơ - thành phố Huế
Trạm bơm, kênh mương dẫn nước tưới hợp tác xã Tây An - Hương Sơ - thành phố Huế

Trạm bơm, kênh mương dẫn nước tưới hợp tác xã Tây An - Hương Sơ - thành phố Huế

Thời gian: 2005


Xem tiếp

Kho muối dự trữ Quốc gia
Kho muối dự trữ Quốc gia

Kho muối dự trữ Quốc gia

Thời gian: 2007-2009


Xem tiếp

Dây chuyền nâng cao chất lượng và nghiền mịn Zircon tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế
Dây chuyền nâng cao chất lượng và nghiền mịn Zircon tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế

Dây chuyền nâng cao chất lượng và nghiền mịn Zircon tại khu công nghiệp Phú Bài - TT Huế

Thời gian: 2005


Xem tiếp

Trạm biến áp 110KV Ngự Bình - Tứ Hạ - Huế 2
Trạm biến áp 110KV Ngự Bình - Tứ Hạ - Huế 2

Trạm biến áp 110KV Ngự Bình - Tứ Hạ - Huế 2

Thời gian: 2003; 2004; 2006


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu