Kết quả đầu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đồng Đa và Điện Biên Phủ

     Ngày 03 tháng 7 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Công văn số 183/DACTMTN-CV của Ban QLDA Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế. Thông báo về kết quả đấu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đống Đa và Điện Biên Phủ.

 

     Ban quản lý dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Gối thầu số 11A-H/LCB/4 - Cống thoát nước đường Đống Đa và Điện Biên Phủ, thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế như sau :

 

Tên Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: số 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà thầu phụ : Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế. Địa chỉ số 56 đường Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Giá trị trúng thầu : 90.260.231.000 đồng (Chín mươi tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, hai trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Trong đó :

- Chi phí xây lắp sau thế : 80.054.755.000 đồng

* Chi phí xây lắp trước thuế : 72.777.050.000 đồng

* Thuế GTGT : 7.277.705.000 đồng

- Các khoản dự phòng và tạm tính : 10.205.476.000 đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 tháng kể từ ngày khởi công.

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu