Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

Gói thầu số 2: San nền và cắm mốc phân lô.

Gói thầu số 3: Đường giao thông và hệ thống thoát nước

Thời gian: 2008-2009


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu