KQ đấu thầu toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài

     Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Quyết định số 707/QĐ-BQL của Giám đốc Ban quản lý Phát triển Khu đô thị mới :

 

     Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng) thuộc dự án đường Trường Chinh nối dài (Đoạn Km1 + 679,48 - Km 2 + 695,66).

 

Đơn vị trúng thầu : Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 

Quy mô gói thầu : 

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nhằm chiều sáng dọc hai bên đường :

- Bố trí 45 cột đèn thép bác giác tổng chiều cao 10m và 45 bộ đèn chiều sáng công suất 150W dọc theo hai bên đường. Dây cáp điện đi ngầm.

- Lắp đặt 01 tủ điện điều khiển chiếu sáng tiết kiệm và 01 bộ giám sát trung tâm.

 

Giá trị trúng thầu : 1.770.000.000 đồng.

 

Thời gian thực hiện : 89 ngày.

 

Khối lượng và chất lượng : Theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ yêu cầu được duyệt


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu