Quyết định phê duyệt KQĐT Gói thầu số 13 thuộc Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà

     Ngày 04 tháng 9 năm 2014, UBND Thành phố Huế đã có Quyết định số 78/QĐ-ĐT&XD về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu : số 13 : Toàn bộ phần xây dựng phục hồi đoạn kè đá dài 646m đã sụp đổ hoàn toàn thuộc Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà với các nội dung chủ yếu :

 

     Đơn vị trúng thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế.

 

     Giá trị trúng thầu : 7.840.848.000 đồng

 

     Thời gian thi công : 233 ngày

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu