Thi công Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà

     Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế đã ký hợp đồng thi công xây dựng số 12/HĐKT - 2014 với Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế & Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế về việc thi công chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà.

 

Bên giao thầu : Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế

 

Bên nhận thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế & Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế.

 

Công trình : Chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà.

 

Gói thầu số 13 : Toàn bộ phần xây dựng phục hồi đoạn kè đá dài 646m đã sụp đổ hoàn toàn.

 

Địa điểm : Phường Thuận Lộc, Phường Thuận Hòa, Phường Tây Lộc và Phường Thuận Thành thành phố Huế.

 

Giá trị trúng thầu : 7.840.848.000 đồng

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế : 77,5 %

- Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế : 22,5 %

 

Tiến độ thực hiện : Đến ngày 02/5/2015,

 

Công ty CP Kinh doanh Nhà TT Huế - Xí nghiệp Xây dựng số 02 thực hiện thi công.

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu