Thi công Công trình Cải tạo sông, hói - H/LCB/1

     Ngày 04 tháng 01 năm 2014 Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế đã ký Thỏa thuận Hợp đồng số H/LCB/1- Công trình Cải tạo sông, hói với Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế (HOTRADICO).

 

- Dự án : Cái thiện môi trường nước Thành phố Huế.

 

- Gói thầu : H/LCB/1 - Công trình cải tạo sông, hói

 

- Đơn vị tài trợ : Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

 

- Chủ đầu tư : Ban Quản lý Dự án Cái thiện môi trường nước Thành phố Huế đại diện cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO)

 

- Đơn vị tư vấn : Black & Veatch international (BVI) liên kết với Nihon Suiko Sekkei (NSS) và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

 

- Đơn vị thi công : 

     + Nhà thầu chính : Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế (HOTRADICO).

     + Nhà thầu phụ : Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế (HCJSC) và Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế (HURAPECO).

 

- Tổng giá trị Hợp đồng : 145.661.131.000 VNĐ.

 

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu