Thi công hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2

Ngày 12 tháng 9 năm 2011, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã trúng thầu thi công gói thầu xây lắp số 8 thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2
- Giá trị trúng thầu: 16.322.968.000đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 440 ngày
- Chủ đầu tư: Ban quản lý phát triển đô thị mới


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu