Thi công Tổ hợp nhà Hành chính thuộc Dự án Nhà máy Xi Măng Đồng Lâm

     Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 79/2014/HĐXL/ĐLSG/HOTRADICO với Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm, về việc thi công Tổ hợp nhà Hành chính thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm.

 

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm

 

Dự án : Nhà máy Xi măng Đồng Lâm tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nhà thầu : Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

 

Tiến độ thi công : 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư phát lệnh khởi công.

 

Giá trị Hợp đồng : 18.868.809.000 đồng 

 

Đơn vị thi công chính : Các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

- Xí nghiệp Xây dựng số 1, Xí nghiệp Xây dựng số 11 thi công phần Xây lắp.

- Đội thi Công M&E số 2 thi cồn phần điện, nước.


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu