Thi công Xây dựng các Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy may Phú Đa

     Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng Thi công Xây dựng Công trình - Các Gói thầu thuộc Dự án Nhà máy may Phú Đa với Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú.

 

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú

Nhà nhầu : Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần TVTK và Đầu tư Xây dựng Hòa Phát.

Dự án : Nhà máy may Phú Đa

 

Các gói thầu thi công :

 

1. Hợp đồng Thi công Xây dựng Công trình số 02/2014/HĐXD ký ngày 12 tháng 3 năm 2014 :

- Gói thầu : Nhà xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu và thành phẩm

- Tiến độ thi công : 70 ngày kể từ ngày khởi công

- Giá trị hợp đồng : 8.085.170.000 đồng

 

2. Hợp đồng Thi công Xây dựng Công trình số 05/2014/HĐXD ký ngày 04 tháng 5 năm 2014 :

- Gói thầu : Sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước

- Tiến độ thi công : 60 ngày kể từ ngày khởi công

- Giá trị hợp đồng : 2.655.309.000 đồng

 

3. Phụ lục Hợp đồng bổ sung Hợp đồng số 02/2014/HĐXD ngày 12/3/2014 số PL01-02/2014/HĐXD ngày 15/5/2014 :

- Bổ sung gói thầu : Nhà xưởng, nhà kho nguyên liệu và thành phẩm

- Giá trị bổ sung : 2.034.440.000 đồng

- Thời gian bổ sung : 30 ngày.

 

Đơn vị thi công : Xí nghiệp Xây dựng số 1, Xí nghiệp Xây dựng số 6, Đội thi công M&E số 2.

Phối cảnh tổng thể Nhà máy may Phú Đa

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu