Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2

Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công Gói thầu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 đã được chấp nhận.

Ban Quán lý Phát triển khu đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt kết quả đấu thầu tại quyết định số : 273/QĐ-BQL ngày 09/5/2013 với :

- Giá trị trúng thầu : 3.949.451.000 đồng.

- Thời gian thi công của gói thầu : 180 ngày.

- Địa điểm xây dựng : Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

- Quy mô : công trình HTKT cấp IV. Thi công tuyến đường vào mặt cắt 26m dài 277,99 m.
Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu