Thi công xây lắp Nhà học trường Đại học Nghệ Thuật - Đại Học Huế
Thi công xây lắp Nhà học trường Đại học Nghệ Thuật - Đại Học Huế

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Đại Học Huế đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 11/2014/HĐ-XD với Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công gói thầu : Thi công xây lắp nhà học trường Đại học Nghệ Thuật - Đại Học Huế.


Xem tiếp

Quyết định v/v Phê duyệt Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới
Quyết định v/v Phê duyệt Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới

Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới.

Hạng mục : Cải tạo khối nhà chính, tường rào, sân để xe, nhà thể thao, quầy giao dịch, nhà công vụ.


Xem tiếp

Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông
Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông

Thông báo Về việc trúng thầu gói thầu số 8 toàn bộ phần xây lắp Dự án : Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.


Xem tiếp

Thi công Công trình Trường Mầm non Trường An
Thi công Công trình Trường Mầm non Trường An

Ngày 04/03/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 01/HĐKT-2013 với UBND Phường Trường An Thi công Công trình Trường Mần non Trường An (Gói thầu số 4 : Toàn bộ phần xây lắp).


Xem tiếp

Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế
Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 06/04/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 45/2013/HĐKT với Sở Y Tế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế (Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp của dự án).


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu