Quyết định v/v Phê duyệt Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới

Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 137/QĐ-KBTTH về việc Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới.

 

Hạng mục : Cải tạo khối nhà chính, tường rào, sân để xe, nhà thể thao, quày giao dịch, nhà công vụ.

 

Quyết định chỉ định thầu Gói thầu xây lắp công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới với những nội dung sau :

 

- Đơn vị được chỉ định thầu : Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 

- Thời gian thực hiện : 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

- Khối lượng và chất lượng : Đảm bảo theo hồ sơ đã được phê duyệt.


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu