Thi công xây dựng công trình Chung cư C4 thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế

Ngày 07/6/2012, Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã trúng thầu gói thầu số 04  thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, hạng mục: Phần xây lắp 01 khối chung cư CC1; 02 khối chung cư CC4 và sân đường nội bộ tại khu tái định cư 1:

- Với tổng giá trị Hợp đồng: 15.179.853.000 đồng

- Thời gian thi công: 240 ngày

- Địa điểm Xây dựng: Phường Hương Sơ, Thành phố Huế

- Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố Huế.


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu