Thi công xây lắp Nhà học trường Đại học Nghệ Thuật - Đại Học Huế

     Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Đại Học Huế đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 11/2014/HĐ-XD với Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công gói thầu : Thi công xây lắp nhà học trường Đại học Nghệ Thuật - Đại Học Huế.

 

Chủ đầu tư : Đại Học Huế

 

Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế & Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 

Tư vấn giám sát : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

 

Tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

 

Dự án : Đầu tư xây dựng Nhà học Trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế.

 

Giá trị hợp đồng : 19.418.910.000 đồng 

- Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế : 48,1 %

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế : 51,9 %

 

Tiến độ : 360 ngày kể từ ngày khởi công.

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu