Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông

Ngày 08 tháng 5 năm 2013 Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông đã có thông báo về việc trúng thầu gói thầu số 8 toàn bộ phần xây lắp Dự án : Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.

 

- Công trình : Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.

 

- Chủ đầu tư : Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông.

 

- Địa điểm xây dựng : Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

- Đơn vị trúng thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế - Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng - Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Phú.

 

- Giá trị trúng thầu : 24.030.000.000 đồng.

 

- Trong đó Công ty CP Kinh doanh Nhà TT Huế : 13.442.851.000 đồng.

 

- Loại công trình : Công trình dân dụng cấp III

 

- Diện tích sàn xây dựng : 3.063 m2

 

- Chiều cao : 18 m

 

- San lấp mặt bằng : 11.125 m2

 

- Tiến độ thi công : 530 ngày

 

- Xí nghiệp xây dựng số 5 đảm nhiệm thi công phần xây lắp.


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu