Khu dân cư Tây Nam Thuỷ Trường giai đoạn II

Diện tích khu đất thực hiện dự án là 8.130m2 với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn tự huy động.

Dự án này là dự án tiếp nối của dự án khu dân cư Tây Nam Thủy Trường giai đoạn I với 31 lô đất phân lô diện tích 4.510m2, 02 khu đất dành để xây dựng nhà công vụ diện tích 662m2 và 475m2 diện tích dành cho khu sân chơi và cây xanh.

Hiện đã tiến hành xong công tác giải phóng mặt bằng, thi công dở dang một số hạng mục như sàn nền, thoát nước.

Đang điều chỉnh lại bản vẽ quy hoạch phân lô. Dự án sẽ thực hiện trong năm 2005 để bàn giao cho tỉnh để tổ chức đấu giá đất ở.


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu