Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khuôn Phò Nam - Quảng Ðiền

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền:

- Địa điểm: Khuông Phò Nam, Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 7,2 ha

- Tổng mức đầu tư: 11,7 tỷ

 


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu