Công trình Thành Ủy Huế (14 ảnh)
Ngày cập nhật: 28/08/2013
Mặt trước Công trình
Tiền sảnh đón khách nhà làm việc 7 tầng
Tiền sảnh tầng 1 nhà làm việc 7 tầng
Nội thất sảnh tầng 1 nhà làm việc 7 tầng
Sảnh chính các tầng
Hành lang các tầng
Cầu thang bộ chính
Phòng họp Thường vụ tầng 3
Phòng họp tầng 4
Phòng khách Quốc tế tầng 3
Phòng họp tầng 5
Phòng vệ sinh Nam
Hội trường
Mặt sau Công trình


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu