Hình ảnh hoạt động Công ty (12 ảnh)
Ngày cập nhật: 01/06/2013
Tập huấn An toàn vệ sinh lao động
Đại hội Chi bộ lần thứ IV
Trao tặng nhà tình thương
Lễ khởi công nhà máy sợi Phú Hưng
Lễ động thổ gói thầu LCB4
Hội nghị tuyên dương DN năm 2012
Lễ ký kết gói hỗ trợ tín dụng
Hội nghị giao ban kỹ thuật lần 1 năm 2013
ĐTN Tham quan địa đạo Vịnh Mốc
Lễ động thổ gói thầu H/LCB/1
Khởi công Nhà máy gạch bê tông
Đại Hội Chi Bộ lần thứ V


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu