Hội nghị Giao ban Kỹ thuât - Lần I năm 2013 (7 ảnh)
Ngày cập nhật: 12/10/2013
Giám đốc Hồ Văn Minh phát biểu chỉ đạo
PGĐ Phạm Ngọc Ân chủ trì Hội nghị
Trưởng phòng QLTC trình bày nội dung Hội nghị
Các đơn vị trưởng tham gia Hội nghị
Cán bộ kỹ thuật tham gia Hội nghị
Giám đốc Xí Nghiệp 1 góp ý tại Hội nghị
Giám đốc Xí nghiệp 5 góp ý tại Hội nghị


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu