Quy trình thực hiện dự án
Quy trình thực hiện dự án

 Quy trình thực hiện dự án của Xí nghiệp tư vấn xây dựng


Xem tiếp

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

 Xí nghiệp tư vấn xây dựng là Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế, thực hiện các chức năng thuộc lĩnh vực tư vấn hoạt động xây dựng đối với các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư và các dự án, công trình của các chủ đầu tư khác


Xem tiếp

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức

 Sơ đồ tổ chức của Xí nghiệp tư vấn xây dựng


Xem tiếp

Năng lực nhân sự
Năng lực nhân sự

 Năng lực nhân sự  của Xí nghiệp tư vấn xây dựng: 42 người


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu