Giới thiệu chung

Xí nghiệp tư vấn xây dựng là Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế thực hiện các chức năng thuộc lĩnh vực tư vấn hoạt động xây dựng đối với các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư và các dự án, công trình của các chủ đầu tư khác. Bao gồm:

 • Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư
 • Lập nhiệm vụ quy hoạch và thiết kế quy hoạch
 • Thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi.
 • Thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp
 • Thiết kế trang trí nội, ngoại thất
 • Khảo sát xây dựng
 • Thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • Tư vấn đấu thầu, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn điều hành và quản lý dự án
 • Các dịch vụ tư vấn xây dựng khác

Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu