Năng lực nhân sự

 

STT TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG
1 - Thạch sĩ kỹ sư xây dựng 01
2 - Kỹ sư dân dụng, cầu đường, thuỷ lợi 24
3 - Kiến trúc sư 05
4 - Kỹ sư ME 04
5 - Kỹ sư, cử nhân khảo sát xây dựng 05
6 - Cử nhân kinh tế 03

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu