Xây dựng Nhà máy sản xuất Frit - KCN La Sơn Thừa Thiên Huế
Xây dựng Nhà máy sản xuất Frit - KCN La Sơn Thừa Thiên Huế

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng thi công xây lắp công trình số 01/2013/HĐXL với Công ty TNHH VITTO về việc thi công xây lắp : Công trình : Nhà mát sản xuất Frit - Khu công nghiệp La Sơn Thừa Thiên Huế Hạng mục : Xây dựng xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ khu công nghiệp La Sơn.


Xem tiếp

KQ đấu thầu toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài
KQ đấu thầu toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Quyết định số 707/QĐ-BQL của Giám đốc Ban quản lý Phát triển Khu đô thị mới V/v phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp hệ thống điện chiếu sáng) thuộc dự án đường Trường Chinh nối dài (Đoạn Km1 + 679,48 - Km 2 + 695,66).


Xem tiếp

Kết quả đầu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đồng Đa và Điện Biên Phủ
Kết quả đầu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đồng Đa và Điện Biên Phủ

Ngày 03 tháng 7 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Công văn số 183/DACTMTN-CV của Ban QLDA Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế. Thông báo về kết quả đấu thầu Gói thầu 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đống Đa và Điện Biên Phủ.


Xem tiếp

Quyết định v/v Phê duyệt Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới
Quyết định v/v Phê duyệt Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới

Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước A Lưới.

Hạng mục : Cải tạo khối nhà chính, tường rào, sân để xe, nhà thể thao, quầy giao dịch, nhà công vụ.


Xem tiếp

Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2
Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2

Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công Gói thầu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 đã được chấp nhận.


Xem tiếp

Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông
Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông

Thông báo Về việc trúng thầu gói thầu số 8 toàn bộ phần xây lắp Dự án : Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.


Xem tiếp

Thi công Công trình Trường Mầm non Trường An
Thi công Công trình Trường Mầm non Trường An

Ngày 04/03/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 01/HĐKT-2013 với UBND Phường Trường An Thi công Công trình Trường Mần non Trường An (Gói thầu số 4 : Toàn bộ phần xây lắp).


Xem tiếp

Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế
Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 06/04/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 45/2013/HĐKT với Sở Y Tế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế (Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp của dự án).


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu