Đề án tái cấu trúc Công ty

Đề án " Tái cấu trúc và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế"


Xem tiếp

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015

Vào lúc 8 giờ ngày 23/6/2015, Công ty tiến hành tổ chức Đại hội thường niên năm 2015. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Festival Huế - số 15 - Lý Thường Kiệt - Huế.


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu