Đề án tái cấu trúc Công ty

Đề án " Tái cấu trúc và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế"


Xem tiếp

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015

Vào lúc 8 giờ ngày 23/6/2015, Công ty tiến hành tổ chức Đại hội thường niên năm 2015. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Festival Huế - số 15 - Lý Thường Kiệt - Huế.


Xem tiếp

QĐ phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát & ban hành Quy chế phối hợp hoạt động

Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định :


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu