QĐ phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát & ban hành Quy chế phối hợp hoạt động

Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định :


Xem tiếp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua...


Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. * Thời gian : 7h 00' ngày 22/5/2014 * Địa điểm : Hội trường Khách sạn Heritage số 09 Lý Thường Kiệt, TP Huế.


Xem tiếp

Quyết định phê duyệt giá bán chi tiết từng căn hộ tại Khu chung cư Bãi Dâu

Quyết định về việc phê duyệt giá bán chi tiết từng căn hộ Công trình: Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bãi Dâu


Xem tiếp

Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu