Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Vào lúc 7 giờ 30' ngày 23/6/2015, Công ty tiến hành tổ chức Đại hội thường niên năm 2015.

 

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Festival Huế - số 15 - Lý Thường Kiệt - Huế.

 

Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 30/4/2015.

 

Tài liệu : Xem tại đây

 

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

- Địa chỉ: Tầng 4 - 25 Nguyễn Văn Cừ, TP Huế.

- Điện thoại: 054 3824892-400

- Email: khth@batdongsanhue.com.vn

Đính kèm:
 ThongbaoDH.pdf (616.24 KB)

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu