Giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

     Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQTKDN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm ông Phan Lê Minh Huy giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 27/5/2014.

 

     Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQTKDN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 27/5/2014.

 

     Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đến Quý cơ quan để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác.

 

Mẫu chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

 

Đính kèm thông báo.

Đính kèm:
 01.TB-HDQTKDN.rar (611.50 KB)

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu