Giới thiệu chức danh, chữ ký của Kế toán trưởng Công ty

     Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQTKDN ngày 07/02/2015 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Phương giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế;

 

     Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của Kế toán trưởng Công ty đến Quý cơ quan để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác.

 

Mẫu chữ ký của ông Lê Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty


Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu