K/Q đấu thầu xây lắp thuộc Dự án HTKT Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế

     Ngày 16 tháng 8 năm 2013 Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 1327/QĐ-ĐHH về việc phê duyệt kết quả đầu thầu xây lắp gói thầu : Xây lắp các hạng mục: San nền, cắm mốc, phân lô, giao thông và cấp thoát nước thuộc Dự án: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế tại phường An Tây, thành phố Huế.

 

     Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu: Xây lắp các hạng mục: San nền, cắm mốc, phân lô, giao thông và cấp thoát nước thuộc dự án: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế tại phường An Tây, thành phố Huế với các nội dung chính sau:

 

1.1 Tên gói thầu : Xây lắp các hạng mục: San nền, cắm mốc, phân lô, giao thông và cấp thoát nước.

 

1.2 Đơn vị trúng thầu :  Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 

1.3 Giá trị trúng thầu : 15.780.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

 

1.4 Hình thức hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá.

 

1.5 Thời gian thực hiện hợp đồng : 715 ngày.

 

1.6 Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh cân đối từ nguồn thu quỹ đất.

 

     Đơn vị thực hiện : Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu