Lễ động thổ Gói thấu H/LCB/1 - Công trình cải tạo sông, hói

     Vào lúc 7h sáng ngày 22 tháng 01 năm 2014, Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế cùng với Ban Quản lý Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế tổ chức lễ động thổ khởi công - Gói thầu H/LCB/1 – Công trình cải tạo sông, hói thuộc Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế.

 

Lễ động thổ gói thấu H/LCB/1 - Công trình cải tạo sông, hói

Các đại biểu tham gia lễ động thổ

Phát biểu của Lãnh đạo Chủ đầu tư - Ông Nguyễn Văn Thành

Nghi thức lễ động thổ

     Buổi lễ kết thúc vào lúc 8h cùng ngày .

 

THÔNG TIN GÓI THẤU H/LCB/1

 

- Dự án : Cái thiện môi trường nước Thành phố Huế.

 

- Gói thầu : H/LCB/1 - Công trình cải tạo sông, hói

(Sông An Cựu, Như Ý Bắc, hói Mộc Hàn, hói Số 7 ở khu vực thành phố Huế)

 

- Đơn vị tài trợ : Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

 

- Chủ đầu tư : Ban Quản lý Dự án Cái thiện môi trường nước Thành phố Huế đại diện cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO)

 

- Đơn vị tư vấn : Black & Veatch international (BVI) liên kết với Nihon Suiko Sekkei (NSS) và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

 

- Đơn vị thi công : 

     + Nhà thầu chính : Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế (HOTRADICO).

     + Nhà thầu phụ : Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế (HCJSC) và Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế (HURAPECO).

 

- Tổng giá trị Hợp đồng : 145.661.131.000 VNĐ.

 

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu