Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

(Được ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQTKDN ngày 03/6/2013 của HĐQT Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế)

Chi tiết toàn bộ nội dung Quy chế Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế xem tại tệp đính kèm.

Liên kết tải xuống dữ liệu :

Google Drive : Quy chế.rar  (Mở liên kết chọn Tệp >> Tải xuống hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S).

Mediafire : Quy chế.rar (Mở liên kết chọn DOWNLOAD để tải xuống).

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu