Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Công trình Kho bạc Nhà nước Phong Điền

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được Quyết định số 151/QĐ-KBTTH của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Gói thầu xây lắp công trình Kho bạc Nhà nước Phong Điền.

 

Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu xây lắp công trình Kho bạc Nhà nước Phong Điền với những nội dung sau :

 

Hạng  mục : Cải tạo nhà chính, tường rào, nhà xe, nhà phụ, nhà bảo vệ.

 

Đơn vị chỉ định thầu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế.

 

Thời gian thực hiện : 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

Khối lượng và chất lượng : Đảm bảo theo hồ sơ đã được phê duyệt.

 

Đơn vị thi công : Xí nghiệp Xây dựng số 01 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu