Thư chấp nhận v/v thực hiện Hợp đồng số 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đống Đa và đường Điện Biên

 

Ngày 03 tháng 7 năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã nhận được công văn số 184/DACTMTN-CV của Ban QLDA Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế về việc thực hiện hợp đồng số 11A-H/LCB/4 Cống thoát nước đường Đống Đa và đường Điện Biên Phủ có giá trị hợp đồng được chấp nhận tương đương 90.260.230.980 VNĐ đã được PMU chấp thuận.

 

 


Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu