Giới thiệu chức danh, chữ ký của Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQTKDN ngày 07/02/2015 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Phương giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế;


Xem tiếp

Bộ Xây dựng công nhận Công trình Thành Ủy Huế đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao

Ngày 21/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1383/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2014.


Xem tiếp

QĐ phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát & ban hành Quy chế phối hợp hoạt động

Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định :


Xem tiếp

Giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

Công ty Cô rphần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đến Quý cơ quan để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác .


Xem tiếp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua...


Xem tiếp

Khởi công xây dựng Dự án Đầu tư Nhà máy gạch không nung tại KCN Tứ Hạ

Công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế đã tiến hành lễ khởi công xây dựng dự án Đầu tư Nhà máy gạch không nung tại địa điểm : Lô CN01 – Cụm công nghiệp Tứ Hạ - Hương Trà-TT Huế.


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu