Trúng thầu gói thấu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh gđ 2

Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế về việc thi công Gói thầu số 15 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến đường vào) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 đã được chấp nhận.


Xem tiếp

Trúng thầu gói thầu số 8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông

Thông báo Về việc trúng thầu gói thầu số 8 toàn bộ phần xây lắp Dự án : Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.


Xem tiếp

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 & phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 25/04/2013 Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐKDN ngày 25/04/2013 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.


Xem tiếp

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 * Thời gian : 7h30 ngày 25/04/2013 * Địa điểm : Hội trường Khách sạn Heritage số 09 Lý Thường Kiệt, TP Huế.


Xem tiếp

Thi công gói thầu số 10 : Toàn bộ phần xây lắp công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 06/04/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 45/2013/HĐKT với Sở Y Tế Tỉnh Thừa Thiên Huế Thi công Công trình Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế (Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp của dự án).


Xem tiếp

Thi công gói thầu số 04 : Toàn bộ phần xây lắp công trình trường mần non Trường An

Ngày 04/03/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã ký Hợp đồng số 01/HĐKT-2013 với UBND Phường Trường An Thi công Công trình Trường Mần non Trường An (Gói thầu số 4 : Toàn bộ phần xây lắp).


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu