Biểu mẫu đăng ký mua nhà thu nhập thấp

Biểu mẫu đăng ký mua nhà thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu, Phường Phú Hậu, Thành phố Huế.


Xem tiếp

Thông báo hướng dẫn và nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ

Số căn hộ bán đợt 1 : 16 căn hộ (mã số căn hộ từ CH-401 đến CH-416)


Xem tiếp

Quy chế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Quy chế tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu


Xem tiếp

Nội quy quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp

Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu


Xem tiếp

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký mua căn hộ

Đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu


Xem tiếp

Triển khai thực hiện các Công văn của Bộ GTVT và UBND tỉnh TT Huế (08/11/2013)

Ngày 08 tháng 11 năm 2013 Sở Giao thông vận tải tình Thừa Thiên Huế đã có công văn số 1247/SGTVT-QLGT về việc triển khai thực hiện các Công văn của Bộ giao thông vạn tải và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu