Quản lý dự án

Tên dự án Địa điểm thực hiện Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (1000đ) Quy mô, cấp công trình Thời gian thực hiện
Nhà I, Q, K chung cư Bãi Dâu Phường Phú Hậu – Thành phố Huế Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế 150.000 cấp III
2003
HTKK khu 8.2 thị trấn Phú Bài Thị trấn Phú Bài Ban QLDA huyện Hương Thuỷ 57.467 4ha 2005
Khu Quy hoạch Đống Đa Hùng Vương Đống Đa - Hùng Vương Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế 62.789 4ha 2005
Khu Quy hoạch Nam Vĩ Dạ (Đại học Huế) Nam Vĩ Dạ Đại học Huế 27.895 3ha 2001
HTKT khu QH Bắc An Gia Thị trấn Sịa huyện Quảng Điền Ban QLDA huyện Quảng Điền 55.355 300ha 2005
Văn phòng 67 Bến Nghé 67 Bến Nghé Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế 85.401 cấp III 2006
Văn phòng 25 Nguyễn Văn Cừ 25 Nguyễn Văn Cừ Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế 72.276 cấp II 2001

Các bài khác

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu