Khảo sát xây dựng

Tên dự án Địa điểm thực hiện Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (1000đ) Quy mô, cấp công trình Thời gian thực hiện
Khảo sát địa hình Khu định cư Thôn Thượng 2 Xã Thuỷ Xuân thành phố Huế Xã Thuỷ Xuân, thành phố Huế TT Quản lý Nhà và đất thành phố Huế 145.000
 
20ha
 
2009
 
Khảo sát địa hình dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp cát Phong Điền Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty CP Prime Thiên Phúc 184.000
 
107ha
 
2009
 
Khảo sát nội bộ khu chức năng tại Lăng Cô Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc Ban QLDA Chân mây Lăng Cô 173.352
 
Cấp III
 
2008
 
Khảo sát đường nối khu CN số 3 và khu phi thuế quan số 1 Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc Ban QLDA Chân mây Lăng Cô 89.858
 
Cấp III
 
2007
 

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu