Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu

Tên dự án Địa điểm thực hiện Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (1000đ) Quy mô, cấp công trình Thời gian thực hiện
Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế bệnh viện Trung ương Huế Thành phố Huế Bệnh viện Trung ương Huế 30.030 Cấp I 2010
Bảng điện tử (video Led) tại ngã sáu Hùng Vương-Lê Quý Đôn Thành phố Huế Công ty TNHH NN 1TV Môi trường và công trình đô thị Huế 20.343 Cấp II 2010

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu