Thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình

Tên dự án Địa điểm thực hiện Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (1000đ) Quy mô, cấp công trình Thời gian thực hiện
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Tỉnh Huyện Phong Điền –T.T.Huế Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Tỉnh 71.920 cấp I
2009
Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế bệnh viện Trung ương Huế Thành phố huế Bệnh viện Trung ương Huế 216.377 cấp I 2010
Trường THPT Vinh Lộc (gđ 2) Xã Vinh Lộc - T.T.Huế Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 49.965
 
cấp III
 
2010
 
Trường THPT Thuận An (gđ 2) Thị trấn Thuận An – T.T.Huế Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 50.627
 
cấp III
 
2010
 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu(gđ 2) Huyện Phong Điền –T.T.Huế Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 31.894
 
cấp III
 
2010
 
Trường THPT Hoá Châu (gđ 2) Huyện Quảng Điền –T.T.Huế Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 43.361
 
cấp III
 
2010
 
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (gđ 2) Thị trấn Vĩ Dạ – T.T.Huế Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 23.764 cấp III 2010

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu