Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật

Tên dự án Địa điểm thực hiện Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (1000đ) Quy mô, cấp công trình Thời gian thực hiện
HTKT Khu QH Nam Vĩ Dạ Nam Vĩ Dạ Đại học Huế 54.218 4ha 2001
HTKT Khu tái định cư Đông Nam Thủy An Thủy Phương- Hương Thuỷ Sở xây dựng Thừa Thiên Huế 129.246 8ha 2003
HTKT Khu QH Tây Nam Thủy Trường (GĐ2) Thủy Phương- Hương Thuỷ Công ty Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế 31.961 3ha 2005
HTKT Khu Quy hoạch Hương Thủy Thủy Phương- Hương Thuỷ Ban QLDA huyện
Hương Thủy
58.749 4ha 2005
HTKT Cụm công nghiệp cát Phong Điền Huyện Phong Điền Công ty CP Prime Thiên Phúc 700.000 107ha 2009
HTKT Khu định cư Thôn Thượng 2 Xã Thuỷ Xuân thành phố Huế Xã Thuỷ Xuân, thành phố Huế TT Quản lý Nhà và đất thành phố Huế 465.521 20ha 2009

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu