Thiết kế Quy hoạch

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng (1000đ)

Quy mô, cấp công trình

Thời gian thực hiện

Thiết kế Quy hoạch Khu định cư Thôn Thượng 2 Xã Thuỷ Xuân thành phố Huế Xã Thuỷ Xuân, thành phố Huế TT Quản lý Nhà và đất thành phố Huế 267.051
 
20ha
 
2009
 
Thiết kế Quy hoạch Khu đô thị mới APEC An Vân Dương thành phố Huế Khu B- An Vân Dương, thành phố Huế Công ty CP Châu Á- Thái Bình Dương 664.800
 
50ha
 
2009
 
Thiết kế QH Khu Trung tâm Kiểm Huệ Thành phố Huế Công ty Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế 155.864
 
4ha
 
2008
 
Thiết kế Quy hoạch Khu tái định cư Đông Nam Thủy An Xã Thuỷ An, thành phố Huế Ban đầu tư và xây dựng thành phố Huế 93.997
 
4ha
 
2007
 
Thiết kế QH Bắc An Gia- Thị trấn Sịa- Quảng Điền Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Ban QLDA huyện Quảng Điền 388.083
 
300ha
 
2005
 

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu