Danh mục các phép thử của phòng thí nghiệp LAS-XD 1162
Danh mục các phép thử của phòng thí nghiệp LAS-XD 1162

Ngày 19 tháng 8 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã có Quyết định số 269/QĐ-BXD v/v Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1162.


Xem tiếp

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu

Danh sách dự án Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu


Xem tiếp

Quản lý dự án
Quản lý dự án

Các dự án Quản lý dự án của Xí nghiệp Tư vấn xây dựng


Xem tiếp

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng

Dự án khảo sát xây dựng của Xí nghiệp tư vấn xây dựng


Xem tiếp

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình dân dụng
Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình dân dụng

 Danh sách các dự án thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình dân dụng


Xem tiếp

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật
Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật

Danh sách các dự án thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật


Xem tiếp

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

 Các dự án Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình


Xem tiếp

Thiết kế Quy hoạch
Thiết kế Quy hoạch

Dự án thiết kế Quy hoạch của Xí nghiệp tư vấn xây dựng


Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu