Triển khai thực hiện các Công văn của Bộ GTVT và UBND tỉnh TT Huế (08/11/2013)

     Ngày 08 tháng 11 năm 2013 Sở Giao thông vận tải tình Thừa Thiên Huế đã có công văn số 1247/SGTVT-QLGT về việc triển khai thực hiện các Công văn của Bộ giao thông vạn tải và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế : 

 

   - Ngày 07 tháng 10 năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 3095/QĐ-BGTVT Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô. 

 
   - Quyết định 3173/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện Quy chế tạm thời hoạt động Tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.
 
   - Công văn số 11479/BGTVT-CQLXD ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc lựa chọn các giải pháp thiết kế cầu khi thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trong phạm vi cả nước.
 
 
Chi tiết xem tại file đính kèm !
 

Đính kèm:
 So_GTVT_Hue.rar (3.05 MB)

Hình ảnh hoạt động

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu